Marieke Tetteroo

Nieuw inspraakorgaan voor zorgverleners

"Alle zorgdisciplines tellen hier mee"

Of het inspraakorgaan voor zorgverleners nu echt heel nieuw is voor GGZ Delfland, valt te betwijfelen. Er bestonden al inspraakorganen: voor de medische staf, de psychologen en pedagogen, en voor de verpleegkundigen en agogen. Marieke Tetteroo, voorzitter van de verpleegkundige en agogische staf (VAS): "Ze blijven ook allemaal bestaan. Maar het is een prettig idee dat we nu ook gezamenlijk en formeel in één orgaan voor zorgverleners kunnen meedenken en werken aan onderwerpen die de zorg raken, en ook samen kunnen adviseren aan de raad van bestuur en het directieteam."

Serieuze sparringpartner

De cao vroeg eigenlijk alleen om een inspraakorgaan voor de medische staf. Marieke vindt het typerend voor GGZ Delfland dat alle zorgverleners een stem krijgen in het orgaan. "Bij ziekenhuizen bijvoorbeeld is het niet altijd gebruikelijk om verpleegkundigen als gelijkwaardige sparringpartner te zien. Hier wel. Als vertegenwoordiger van de ruim vijfhonderd verpleegkundigen en agogen, zijn we zelfs het orgaan dat het langst bestaat. We krijgen al jaren het vertrouwen van de raad van bestuur om goede ideeën uit te werken."

Zorgprofessionele bril

Het nieuwe, gezamenlijke orgaan moet nog vorm krijgen. "We hebben eind 2020 de samenwerkingsovereenkomst voor het nieuwe inspraakorgaan getekend. Wat is onze visie? Hoe werken we samen? Wat willen we bereiken met elkaar? Dat staat eerst op de agenda. Maar in de basis zijn we er voor alle onderwerpen die de zorgprofessionaliteit raken. Opleidingen en registraties bijvoorbeeld, en nu rond alle coronamaatregelen denken we ook mee over het effect op de zorg. Wat is voor professionals nodig om hun vak goed uit te oefenen? Wat is voor cliënten haalbaar? Wanneer kies je voor een face-to-face-afspraak, wanneer voor online? We bespreken hoe we ons werk goed, of nog beter kunnen doen."

Thema’s voor de toekomst

Voor 2021 verwacht Marieke dat het inspraakorgaan in elk geval zal meedenken over het nieuwe meerjarenbeleid van 2022-2024. "Vanuit de VAS vinden wij bijvoorbeeld de verdere implementatie van excellente zorg belangrijk. Daarmee maak je je werkomgeving aantrekkelijk voor verpleegkundigen en verzorgenden. Ze halen meer voldoening uit hun werk en kunnen tegelijkertijd de beste zorg leveren aan patiënten. Daarnaast verwacht ik dat we vanuit het inspraakorgaan dieper in zullen gaan op gemeenschappelijke thema's die wij voor de toekomst belangrijk vinden, zoals het bevorderen van samenwerking in de regio en vraagstukken rondom digitalisering."

Ruimte voor verbetering

Door haar ervaring met de VAS heeft Marieke alle vertrouwen dat het inspraakorgaan een belangrijke stem krijgt. "De komst van het nieuwe digitale cliëntenportaal zagen wij bijvoorbeeld als kans om te kijken naar de kwaliteit van registreren en rapporteren. Nu is een kwaliteitsfunctionaris aan het onderzoeken of het beter kan. We zijn daarnaast gestart met het ontwikkelen van een scholingsprogramma voor Professioneel leiderschap, om verpleegkundigen en agogen te versterken in hun positie. Dat vind ik kenmerkend voor GGZ Delfland. Als je goede ideeën hebt, krijg je de ruimte om deze vorm te geven."

Terug naar hoofdartikel