Iris Bandhoe

Voorwoord

Beste lezer,

Het is voor iedereen een onrustig jaar geweest. We moesten ineens online behandelingen geven, afstand houden in de zorg, omgaan met quarantaine en familie die minder mocht komen. We waren ook een van de eerste ggz-instellingen in onze regio die een cohort-afdeling opzette. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik trots ben op hoe het is gegaan.

De impact van corona was groot, maar heel veel medewerkers hebben laten zien hoe veerkrachtig we zijn. We zijn met elkaar op zoek gebleven naar hoe we goede zorg kunnen leveren aan onze cliënten. Daardoor zijn we in staat geweest om voor heel kwetsbare mensen te blijven zorgen. Behandelaren gaven zorg via beeldbellen en online behandelmodules, de klinieken zijn opengebleven, de acute zorg is doorgegaan, en waar mogelijk bleven we dagbesteding bieden. Van medewerkers hoor ik terug dat ze zich gesteund voelden, dat ze de communicatie vanuit ons crisisteam en de infectiepreventiecommissie helder en eenduidig vonden. Er is dus heel veel goed gegaan.

Tegelijkertijd zou het gek zijn als we alleen maar snorrende verhalen zouden delen. Wij zijn een organisatie die goed wil zorgen voor zijn medewerkers en we weten dat een behoorlijk aantal van hen het zwaar heeft gehad. Die verhalen kennen we ook. We hebben ernaar geluisterd en zo veel mogelijk op geanticipeerd, maar er zijn ook signalen die je mist of medewerkers die uit loyaliteit te lang doorwerken. Ons verzuimcijfer laat zien dat het een zwaar jaar was. Het is laag vergeleken met andere zorginstellingen in de branche, maar nog nooit zo hoog geweest. Dus dat is wel een zorg: hoe lang houden we dit vol?

Financieel zijn we er gelukkig in 2020 goed uitgekomen, mede dankzij de continuïteitsbijdrage en de meerkostenregeling van onze financiers voor bijvoorbeeld de persoonlijke beschermingsmiddelen en de aanschaf van digitale hulpmiddelen. We zijn ook doorgegaan met het aantrekken van nieuwe medewerkers. In het begin waren sommige mensen verbaasd dat ze werden aangenomen. Ik vond dit juist belangrijk. Corona komt, en corona gaat, maar ons leven gaat gewoon door. En dan hebben we ook al die nieuwe medewerkers hard nodig. We hebben hen dit jaar, anders dan andere jaren, digitaal verwelkomd. Onze mensen van facilitair en ict hadden de tassen met laptops en instructies klaarliggen en hielpen hen op weg. Daardoor kon alles doorgaan. Hoewel ik het persoonlijke contact miste, ben ik blij dat dit mogelijk was. Ik vind het belangrijk dat je in een organisatie ontvangen wordt en je welkom voelt.

2021 zal lastig worden, verwachten we, zeker als het verzuim hoog blijft en we extra mensen moeten inhuren om de zorg te blijven bieden. Het was begin 2021 ook nog niet duidelijk of er weer een compensatieregeling zal zijn. Toch stap ik met vertrouwen de toekomst in. 2020 liet zien dat we een toekomstbestendige organisatie zijn, waaraan we zijn blijven werken. Onze medewerkers hebben een enorme veerkracht laten zien. Het noodzakelijke digitale contact toonde aan dat het mogelijk is om onze zorg op verschillende manieren te geven: online en face to face. Er is in dit crisisjaar bovendien verder gewerkt aan zorginnovaties die al in 2019 van start waren gegaan. Zo hebben we na de evaluatie van onze eerste Fit op weg poli in Spijkenisse voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding naar andere locaties. Daarmee kunnen we de zorg in de keten verbeteren en willen we de wachtlijsten verkleinen. Dat is en blijft nog steeds nodig. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in voorzieningen die bijdragen aan de zorg en een gezonde samenleving, zoals onze nieuwe duurzame gebouwen en de start met een gezonde kookpilot, waar kookondersteuners vers koken en de afvalstromen fors reduceren. Onze bedrijfsvoering wordt steeds duurzamer, dat zie je terug in onze CO2-voetafdruk.

Tot slot moet me van het hart dat ik niet alleen ontzettend blij ben met onze medewerkers, maar ook met het crisisteam dat er elke dag stond en met mijn directieteam. Het directieteam is nog maar twee jaar in deze functie, en als je dan een crisis als deze kunt managen, en tegelijkertijd goede zorg kunt blijven leveren, is dat bijzonder. Ik ging nooit naar huis met een gevoel: wat staat me morgen te wachten? We hebben het echt samen gedaan.

Iris Bandhoe
raad van bestuur

Leestijd 3 tot 5 minuten

Nieuw lid Swanet Woldhuis