Leestijd 8 tot 10 minuten

Cijfers & statistieken

Benieuwd naar de prestaties van GGZ Delfland in 2020 in cijfers en statistieken? Je leest ze hier. Je vindt er onder meer cijfers en statistieken over onze cliënten, medewerkers, opleidingen, financiën en duurzaamheid. Soms spreken de cijfers voor zich en soms worden ze meer of minder uitgebreid toegelicht.

20571

Aantal unieke cliënten in zorg
bij GGZ Delfland

Basis geestelijke gezondheidszorg - 4660
Specialistische geestelijke gezondheidszorg - 15911
 • Basis geestelijke gezondheidszorg 4660
 • Specialistische geestelijke gezondheidszorg 15911

Totaalaantal unieke cliënten

Basis geestelijke gezondheidszorg

 • Jeugd 79
 • Volwassenen 4357
 • Ouderen 224
 • Mannen 41%
 • Vrouwen 59%

Totaalaantal unieke cliënten

Specialistische geestelijke gezondheidszorg

 • Jeugd 2316
 • Volwassenen 11987
 • Ouderen 1608
 • Mannen 44%
 • Vrouwen 56%

Het gaat om cliënten die in het jaar 2020 bij ons in zorg zijn geweest. Dit houdt in dat er minimaal één contactmoment tussen cliënt en behandelaar is geweest in dit jaar.

Meest voorkomende diagnoses

Volwassenen

2841
Stemmingstoornissen
2404
Angststoornissen
1944
Persoonlijkheidsstoornissen

Meest voorkomende diagnoses

Ouderen (65 jaar en ouder)

716
Stemmingstoornissen
225
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
209
Angststoornissen

Jeugd

Basis geestelijke gezondheidszorg

79
 • Jongens 35
 • Meisjes 44
 • Totaal 79

Jeugd

Specialistische geestelijke gezondheidszorg

2316
 • Jongens 1247
 • Meisjes 1069
 • Totaal 2316

Het gaat om jongens en meisjes die in het jaar 2020 bij ons in zorg zijn geweest. Dit houdt in dat er minimaal één contactmoment tussen jeugdige cliënt en behandelaar is geweest in dit jaar.

Jeugd

Meest voorkomende diagnoses

1136
Stoornissen in de kindertijd
322
Angststoornissen
234
Stemmingsstoornissen

Cliëntwaardering

De tevredenheid van onze cliënten wordt gemeten met de landelijk ontwikkelde enquête CQI (Consumer Quality Index).

Onze cliënten in de basis
geestelijke gezondheidszorg
waarderen ons met een

8.51

Onze cliënten in de specialistische
geestelijke gezondheidszorg
waarderen ons met een

7.83

Klachten

116

klachten ingediend door 52 mensen die onvrede hadden over de behandeling, een medewerker of de organisatie

Informeel traject - 78
Formeel traject - 38
 • Informeel traject 78
 • Formeel traject 38

Informeel traject

 • Behandeld in een informeel traject (laagdrempelige klachtenopvang door een onafhankelijke klachtenfunctionaris, zonder inmenging van de klachtencommissie) 78
 • Ingetrokken of intern afgehandeld (door bijvoorbeeld een gesprek, nieuwe afspraken of excuses) 66
 • Niet naar tevredenheid afgehandeld en verder behandeld in het formele traject 12

Formeel traject

 • Behandeld in het formele traject bij de klachtencommissie 38
 • (Alsnog) ingetrokken of intern afgehandeld (door bijvoorbeeld een gesprek, nieuwe afspraken of excuses) 23
 • Niet-ontvankelijk verklaard (hiervoor is geen hoorzitting of bemiddeling geweest) 1
 • Beoordeeld door de onafhankelijke klachtencommissie (in een hoorzitting) 14
 • Ongegrond verklaard 11
 • Gegrond verklaard 2
 • Op formele gronden gegrond en op materiële gronden ongegrond verklaard 1

1177

Medewerkers
bij GGZ Delfland

Mannen - 270
Vrouwen - 907
 • Mannen 270
 • Vrouwen 907

Gemiddelde leeftijd

45jaar
 • Tot 25 jaar 5%
 • 25 tot 40 jaar 38%
 • 41 tot 55 jaar 31%
 • 56 tot 70 jaar 26%
971

Aantal fte

29,5

Gemiddelde aantal contracturen

Medewerkers in opleiding

107
 • Verpleegkundig specialist 7
 • Verpleegkundige (beroepsbegeleidende leerweg) 25
 • Psychiater (arts in opleiding tot specialist) 19
 • Gezondheidszorgpsycholoog 39
 • Klinisch psycholoog 11
 • Psychotherapeut 6
 • Totaal in opleiding 107

Ziekteverzuim

Deze Vernet Health Ranking is gebaseerd op een aantal indicatoren als verzuimpercentage, meldingsfrequentie, duurklasse en verzuimkosten per fte.

Met 5,98% is het ziekteverzuim in onze organisatie in 2020 lager dan dat van de (geestelijke gezondheids­zorg) branche (6,19%).

5.98

De score van onze organisatie is een 6,9. Dit cijfer geeft aan hoe onze organisatie presteert op het gebied van ziekteverzuim.

6.9

149

vrijwilligers

In 2020 waren er binnen GGZ Delfland 149 vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers geven onze cliënten de extra aandacht die ze verdienen. Dat doen ze op verschillende plekken binnen de organisatie. Bijvoorbeeld in de klinieken door samen met cliënten een kopje koffie te drinken, een wandeling te maken of een spelletje te spelen. Onze vrijwilligers helpen bij het verzorgen van de maaltijden en ondersteunen de activiteitenbegeleiders van Doel Delfland in de tuin, de fietsenwerkplaats, de horeca, op de creatieve afdeling en de grafische afdeling. Ze begeleiden cliënten van en naar de zorgboerderij en verzorgen cliënten in de beautysalon. Ook bezoeken vrijwilligers cliënten thuis als zij ook thuis begeleiding krijgen. Ze doen samen boodschappen, klusjes in en om het huis en bieden op verschillende manieren gezelligheid en een luisterend oor.

9

ervaringswerkers

Onze negen ervaringswerkers zijn van grote waarde in het herstelproces van onze cliënten. Het kan voor cliënten fijn zijn om te praten met iemand die iets vergelijkbaars heeft meegemaakt en daarom snapt wat je doormaakt. Ervaringswerkers weten hoe het is om met een stoornis te leven, therapie te volgen en te herstellen. Zij hebben ervaring met en kennis over wat het betekent om psychische problemen te hebben, en weten welke handvatten, oplossingen en strategieën werken. Dat is nuttig bij terugvalpreventie, motivatie, (h)erkenning en leefstijlbegeleiding, en ook bij het tegengaan van bijvoorbeeld eenzaamheid.

Ervaringswerkers werken samen met andere hulpverleners en bieden hulp naast de behandeling van psychische klachten. Dit kan gaan om hulp bij het oplossen van problemen op het gebied van wonen, werk, financiën, sociaal leven en gezondheid. En, hulp bij activering, hervatting van dagstructuur, psycho-educatie, monitoring van klachten, medicatie inname en ondersteuning van je directe omgeving.

Daarnaast organiseren onze ervaringswerkers de Herstelacademie waar praktische (herstel)cursussen en trainingen, mindfulness-groepen, een weekendrestaurant en supportgroepen worden aangeboden. Het aanbod wordt bepaald door de deelnemers zelf.

10

inlooplocaties in de wijken

In tegenstelling tot onze overige Doel Delfland-activiteiten, is de inloop voor iedereen toegankelijk. Deelname is ook mogelijk voor personen die niet in behandeling zijn bij GGZ Delfland of die geen Wmo-indicatie hebben. De inloop organiseren we op een goed bereikbare plek in de wijk. Het is een ontmoetingsplek om bijvoorbeeld samen koffie te drinken, te praten of de krant te lezen. Er is een professionele gastvrouw of -heer aanwezig met kennis van de psychiatrie, die kan helpen bij het oppakken van verschillende dagelijkse bezigheden, zoals financiën, persoonlijke verzorging en sociale contacten.

De inloop is de meest laagdrempelige vorm van dagbesteding en ondersteuning. Zo kunnen we mensen helpen met het aanbrengen van dagritme en hen stimuleren meer te bewegen en gezonder te eten. We creëren een plek waar deelnemers welkom zijn, kunnen groeien en we hen op basis van hun ondersteuningsvraag leren kennen. Dit helpt om eerder psychische problemen te signaleren en een traject in gang te zetten voordat de ernst van de situatie groter wordt.

14

dagbestedingslocaties

Dit zijn locaties met een dagelijks aanbod van activiteiten.

Delft 3 inlooplocaties 4 dagbestedings­locaties
Midden-Delfland 1 inlooplocaties 1 dagbestedings­locaties
Westland 3 inlooplocaties 3 dagbestedings­locaties
Pijnacker-Nootdorp 1 inlooplocaties 1 dagbestedings­locaties
Schiedam 0 inlooplocaties 2 dagbestedings­locaties
Lansingerland 2 inlooplocaties 3 dagbestedings­locaties

1974

cliënten Doel Delfland

Dit zijn de cliënten die aan gestructureerde, arbeidsmatige en geregistreerde activiteiten meedoen of individuele begeleiding krijgen. Personen die de inloop bezoeken óf personen die meedoen vanuit een uitkeringssituatie en door hun consulent zijn doorverwezen naar Doel Delfland zijn niet meegerekend.

25

plekken voor begeleid wonen

Cliënten leren hier de vaardigheden om weer zelfstandig te kunnen wonen. Daarnaast begeleiden we 15 cliënten in hun eigen woonomgeving.

Cliëntwaardering Doel Delfland

Voor dit cliënttevredenheidsonderzoek heeft onderzoeksbureau Triqs een vragenlijst opgesteld.

Onze cliënten waarderen
onze dagbesteding
met een
Tijdens corona met een 7,6

8.0

Onze cliënten waarderen
onze individuele
begeleiding met een
Tijdens corona met een 7,6

8.4

Milieubarometer 2020

We kopen steeds minder elektriciteit in

GGZ Delfland koopt steeds minder stroom in. Dit is het resultaat van de opbrengst van zonnepanelen en overige energiebesparende maatregelen die we hebben genomen.

Deze grafiek toont de verdeling van de milieubelasting over de thema’s. Hoe kleiner het aandeel in de cirkel, hoe minder dit thema bijdraagt aan de totale milieubelasting van de organisatie.

2019
 • Zakelijk verkeer 16%
 • Gevaarlijk afval 0.089%
 • Bedrijfsafval 6%
 • Water & afvalwater 3.3%
 • Brandstof & warmte 28%
 • Elektriciteit 46%
2020
 • Zakelijk verkeer 13%
 • Gevaarlijk afval 0.092%
 • Bedrijfsafval 6.9%
 • Water & afvalwater 3.9%
 • Brandstof & warmte 32%
 • Elektriciteit 45%

 

Afvalscheiding en slimme licht- en warmteoplossingen

Dankzij ons beleid letten we met z’n allen steeds beter op afvalscheiding. In 2020 is bedrijfsafval zoals papier, karton, plastic en restafval meer gescheiden van elkaar opgehaald dan voorgaande jaren. Bij de renovatie of nieuwbouw van gebouwen passen we duurzame oplossingen toe zoals groendaken en slimme sensoren voor verlichting en temperatuur. Zo schakelt de verwarming bijvoorbeeld automatisch uit als een raam open gaat. In de gerenoveerde kliniek in Schiedam is een warmteterugwinsysteem geïnstalleerd.

 

Voor een nog te realiseren nieuwbouwlocatie op het Joristerrein in Delft hebben we in 2020 de bouwplannen ontwikkeld. Het wordt een bijna energieneutraal gebouw, een zogenaamde BENG. Het wordt tevens het eerste pand van GGZ Delfland dat gasloos wordt, en daardoor een lage CO2-footprint krijgt.

 

 

CO2-footprint GGZ Delfland 2020

36,5 % van de milieu-impact gecompenseerd

Deze CO2-footprint laat zien hoeveel broeikasgas wordt uitgestoten en gecompenseerd door inkoop van CO2-compensatie. De CO2-emissies zijn in deze footprint gegroepeerd per thema. In de footprint lees je ook wat de grootste bijdrage aan de CO2-uitstoot veroorzaakt.

Opgewekte zonnestroom

De opbrengsten van de zonnepanelen zijn iets lager dan het voorgaande jaar. Dit is weerafhankelijk. Naar verwachting worden de opbrengsten in 2021 weer hoger omdat er zonnepanelen bij komen.

Gas- en waterverbruik en zakelijk verkeer

Het verbruik van gas en water is lager dan het jaar ervoor. Dit komt door het vele thuiswerken ten tijde van corona. Om dezelfde reden is ook het zakelijk verkeer aanzienlijk afgenomen.

Elektriciteit

2019

2020

CO2-parameter

CO2-equivalent

Zelf opgewekte zonnestroom (PV) 259.224kWh 257.223kWh 0kg CO2 / kWh 0ton CO2
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) 0kWh 2.467kWh -0.556kg CO2 / kWh 1.37ton CO2
Ingekochte elektriciteit 1.477.980kWh 1.469.491kWh 0,556kg CO2 / kWh 817ton CO2
Waarvan groene stroom uit windkracht 0kWh 146.949kWh 0,556kg CO2 / kWh 81,7ton CO2

Subtotaal 734ton CO2

Brandstof & warmte

2019

2020

CO2-parameter

CO2-equivalent

Aardgas voor verwarming 279.659m3 260.237m3 1,88kg CO2 / m3 490ton CO2
Diesel voor verwarming 3.024liter 2.288liter 3,23kg CO2 / liter 7,40ton CO2

Subtotaal 498ton CO2

Water & afvalwater

2019

2020

CO2-parameter

CO2-equivalent

Drinkwater 18.597m3 17.873m3 0,298kg CO2 / m3 5,33ton CO2
Afvalwater 18.597m3 17.873m3 0,678kg CO2 / m3
huishoudelijk
12,1ton CO2

Subtotaal 17,4ton CO2

Zakelijk verkeer

2019

2020

CO2-parameter

CO2-equivalent

Gedeclareerde km privé auto's 622.015km 360.838km 0,195kg CO2 / km 70,4ton CO2
Personenwagen (in liters) benzine 2.029liter 1.685liter 2,78kg CO2 / liter 4,69ton CO2
Personenwagen (in liters) diesel 18.875liter 14.562liter 3,26kg CO2 / liter 47,5ton CO2

Subtotaal 123ton CO2


Totaal 1.372ton CO2
Compensatie -490ton CO2

Netto CO2-uitstoot 2020 881ton CO2

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit het Milieuthermometerrapport Sint Jorisweg-Delft-2020. Cijfers m.b.t. zakelijk verkeer gelden voor alle locaties. Alle overige cijfers gelden alleen voor de locatie Sint Jorisweg in Delft.

Omzetcijfers

 • Zvw (66,5 mln) 60,5%
 • Jeugdwet (8,9 mln) 8,1%
 • Wlz (16,5 mln) 15,0%
 • Wmo (8,6 mln) 7,8%
 • Justitie (0,4 mln) 0,4%
 • Overige zorgprestaties (3,4 mln) 3,1%
 • Subsidies (4,5 mln) 4,0%
 • Overige opbrengsten (1,3 mln) 1,2%
 • Totaal (109,9 mln) 100%
€ 1,2 mln
€ 1,6 mln
2019
2020

Resultaat

Resultaat is de omzet min de kosten. GGZ Delfland streeft naar een resultaat dat groter is dan € 0,00.

40%
35,9%
2019
2020

Solvabiliteit

Solvabiliteit (risicobuffer) is het eigen vermogen gedeeld door het totaal vermogen. GGZ Delfland streeft naar een solvabiliteit die groter is dan 25%.

3,1
2,3
2019
2020

DSCR

DSCR (Debt Service Coverage Ratio) is een kengetal dat gebruikt wordt om een beeld te krijgen van de betalingscapaciteit van een organisatie in verhouding tot de financiële verplichtingen. GGZ Delfland streeft naar een DSCR groter dan 1,3.

Leestijd 6 tot 8 minuten

Welke impact had corona
voor jouw cliënten
en je werk?