Lisa van Os

Nieuwe voorzitter ondernemingsraad

"Als we eerder aan tafel zitten, loopt alles beter"

GZ-psycholoog Lisa van Os werkt al zo’n tien jaar voor GGZ Delfland. "Wat ik leuk vind aan GGZ Delfland is dat het altijd over de inhoud gaat. Hoe kunnen we het samen beter maken?" Als psycholoog wilde ze weten hoe beleid tot stand komt én erover meepraten. Dus werd ze in 2018 lid van de ondernemingsraad, en sinds 2020 ook voorzitter.

Ervaring van de werkvloer

De start was taai. "In het begin werd ik overspoeld met beleidsstukken. Ik vond ze maar droog. Maar als je het eenmaal doorhebt, kun je de kennis van de werkvloer meenemen in zo’n plan. Dat vind ik ook onze kracht en taak." Daarom hamert zij als nieuwe voorzitter op samenwerking, contact en communicatie. "Als we eerder aan tafel zitten, kunnen we eerder meedenken over plannen, kunnen we eerder onze collega's bevragen. En kunnen we samen bouwen aan een beter beleid."

Rookvrij in 2025

Het rookbeleid is zo'n voorbeeld. "In 2025 moet de ggz rookvrij zijn. Daar wil GGZ Delfland in 2021 eerste stappen in zetten, dus stond het in 2020 op onze agenda. We snappen de intentie, maar wat gaat dit doen met cliënten, en wat betekent dat dan voor personeel? Collega's die cliënten verzorgen, behandelen en begeleiden, maken zich daar zorgen over. Als cliënten gewend zijn om te kunnen roken op de kliniek, en dat niet meer mogen, gaan zij dan stiekem roken op hun kamer? Leidt het tot onrust? Mag je ze überhaupt dwingen? We merken dat de directie oprecht geïnteresseerd is in de risico's en ook wat we eraan kunnen doen. We zijn niet 'tegen', maar bespreken hoe we dit zorgvuldig kunnen doen."

Corona als groot agendapunt

Lisa moet even nadenken wat er verder allemaal in 2020 voorbijkwam. "Corona vroeg natuurlijk van iedereen aandacht. Het was al snel duidelijk dat iedereen thuis moest werken, dus hebben we een initiatiefvoorstel ingediend voor een thuiswerkbeleid. Hoe blijf je goed voor je personeel zorgen? Met een bureaustoel, beschermingsmiddelen, extra verlof om bijvoorbeeld de kinderen op te vangen. Daar was de organisatie ook al mee bezig, waardoor we hierin samen optrokken. Dat past bij hoe ik GGZ Delfland ken als zorgprofessional. We zijn allemaal mensen. Ook in de ondernemingsraad, ook in de directie. We zoeken naar persoonlijke oplossingen die de zorg beter maken."

Tientallen onderwerpen op de agenda

Als Lisa tot slot door het jaarverslag van de ondernemingsraad bladert, valt op dat er nog zo'n twintig onderwerpen op de agenda stonden die om instemming of advies vroegen. Het werken met nieuwe kookondersteuners in de klinieken bijvoorbeeld. "Een mooi project, maar wat betekent dit voor de belasting van het verzorgend en verplegend personeel? Dat gaan we monitoren. Ook op de financiering en de bouwplannen van de nieuwe kliniek op het Joristerrein hebben we meegekeken. Het leek ons voor de veiligheid van medewerkers goed om een adviseur arbo en preventie te betrekken bij de indeling van het gebouw." Als Lisa terugkijkt op 2020, is ze vooral blij met de samenwerking. "Als je elkaar sneller kunt vinden, gaat het niet om de problemen, maar om de oplossingen. Alles verloopt dan een stuk soepeler."

Terug naar hoofdartikel